Ieškoti
Geriausia prekių paieška internete, elektroninės parduotuvės
   
Daugiau:

Susiję straipsniai:

VALERADIX (ANTI-STRESS) TAB. N60

Vaistai > Nervų sistemą veikiantys vaistai > Raminantys vaistai
  Gamintojas:
LABOFARM, LENKIJA

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Valeradix Anti-Stress Tablets tabletės
Valerijonų šaknys, apynių spurgai, melisų lapai, sukatžolių žolė

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.
Valeradix Anti-Stress Tablets galima įsigyti be recepto, tačiau jį reikia vartoti tiksliai, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.
- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
- Jeigu simptomai pasunkėjo arba nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją.
- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.


Lapelio turinys
1. Kas yra Valeradix Anti-Stress Tablets ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Valeradix Anti-Stress Tablets
3. Kaip vartoti Valeradix Anti-Stress Tablets
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Valeradix Anti-Stress Tablets
6. Kita informacija


1. KAS YRA VALERADIX ANTI-STRESS TABLETS IR KAM JIS VARTOJAMAS

Vaisto veikliosios medžiagos ramina nervų sistemą, palengvina užmigimą, mažina psichinę įtampą, normalizuoja vegetacines funkcijas.
Indikacijos: baimė, per didelės nervinės įtampos sukeltas vegetacinės nervų sistemos, miego, kraujagyslių tonuso reguliacijos sutrikimas, padidėjęs motorinis aktyvumas.


2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT VALERADIX ANTI-STRESS TABLETS

Valeradix Anti-Stress Tablets vartoti negalima
- jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) veikliajai arba bet kuriai pagalbinei Valeradix Anti-Stress Tablets medžiagai.

Specialių atsargumo priemonių reikia
Medikamentas priklausomybės vaistams nesukelia. Ar galima vaistą vartoti pacientams, kurių jautrumas terpenams padidėjęs, reikia pasiklausti gydytojo.

Kitų vaistų vartojimas
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.
Literatūros duomenimis valerijono ir apynių preparatai gali stiprinti kitų raminančiai ir migdančiai veikiančių vaistų poveikį. Nurodoma, jog valerijono šaknies preparatai veikia kaip CYP3A4 fermentų sistemos inhibitoriai, todėl gali įtakoti kitų kartu vartojamų vaistų metabolizmą.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.
Nėščioms moterims ir žindyvėms vaisto vartoti nepatariama. Jei vartoti būtina, reikia pasitarti su gydytoju.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Kadangi preparatas skatina užmigimą, jo nepatariama gerti naktį vairuojantiems transportą bei pavargusiems pacientams.


3. KAIP VARTOTI VALERADIX ANTI-STRESS TABLETS

Valeradix Anti-Stress Tablets visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
Suaugusiesiems reikia gerti po 2 tabletes 3 kartus per dieną. Pagyvenusiems pacientams dozės koreguoti nereikia.
Vaikams reikia gerti po 1 tabletę 2 kartus per dieną.

Pavartojus per didelę Valeradix Anti-Stress Tablets dozę
Perdozavus gali pasireikšti mieguistumas ir sumažėti gebėjimas vairuoti transportą. Perdozavimo atveju patariama sukelti vėmimą ir gerti aktyvuotos anglies.


4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Valeradix Anti-Stress Tablets, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Terpinenams jautrius pacientus gali varginti alerginė reakcija.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.


5. KAIP LAIKYTI VALERADIX ANTI-STRESS TABLETS

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Ant buteliuko po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Valeradix Anti Stress Tablets vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.


6. KITA INFORMACIJA

Valeradix Anti-Stress Tablets sudėtis

- Veikliosios medžiagos yra valerijonų šaknys (Valerianae radix) - 170 mg, apynių spurgai (Lupuli flos) - 50 mg, melisų lapai (Melissae folium) - 50 mg, sukatžolių žolė (Leonuri herba) - 50 mg.
- Pagalbinės medžiagos yra koloidinis silicio dioksidas ir bulvių krakmolas.
Vienoje tabletėje yra ne mažiau kaip 0,15 mg valereno rūgšties.

Valeradix Anti-Stress Tablets išvaizda ir kiekis pakuotėje

Stiklo buteliukas arba polipropileno buteliukas, kuriame yra 20 tablečių.
Polietileno ir polipropileno buteliukas, kuriame yra 60 tablečių.


Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Pharmaceutical Laboratory LABOFARM
83-200 Starogard Gdański
ul. Lubichowska 176B, Lenkija


Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

UAB „Limedika“
Gedimino g. 13
LT-44318 Kaunas
Tel. +370 37 32 02 02


Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2009-11-25


Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetai

 


I PRIEDAS

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Valeradix Anti-Stress Tablets tabletės


2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje tabletėje yra 170 mg valerijonų šaknų (Valerianae radix), 50 mg apynių spurgų (Lupuli flos), 50 mg melisų lapų (Melissae folium), 50 mg sukatžolių žolės (Leonuri herba).
Vienoje tabletėje yra ne mažiau kaip 0,15 mg valereno rūgšties.

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.


3. FARMACINĖ FORMA

Tabletė


4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Baimė, per didelės nervinės įtampos sukelta nemiga, kraujagyslių tonuso reguliacijos sutrikimas, per didelis psichikos jautrumas, vegetacinės nervų sistemos reguliacijos sutrikimas, padidėjęs motorinis aktyvumas.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Reikia gerti po 2 tabletes 3 kartus per dieną.
Pagyvenusiems pacientams dozės koreguoti nereikia.
Vaikams reikia gerti po 1 tabletę 2 kartus per dieną.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Ar preparato galima vartoti pacientams, kurių jautrumas terpineno junginiams padidėjęs, sprendžia gydytojas.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Literatūros duomenimis, valerijono ir apynių preparatai gali stiprinti kitų raminančiai ir migdančiai veikiančių preparatų poveikį. Nurodoma, jog valerijono šaknies preparatai veikia kaip CYP3A4 fermentų sistemos inhibitoriai, todėl gali įtakoti kitų kartu vartojamų vaistinių preparatų metabolizmą.

4.6 Nėštumo ir žindymo laikotarpis

Kadangi kai kurios preparato aliejinės medžiagos gali prasiskverbti per placentą, preparato nėščioms moterims ir žindyvėms vartoti nepatariama.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

Jei vartojama rekomenduojama dozė, neigiamas poveikis nepasireiškia. Per didelė dozė gali sukelti mieguistumą bei sumažinti gebėjimą vairuoti transportą..

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Terpinenams jautrius pacientus gali varginti alerginė reakcija.

4.9 Perdozavimas

Per didelė dozė gali sukelti pykinimą. Tokiu atveju reikia sukelti vėmimą ir gerti aktyvuotos anglies.


5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Raminamąjį poveikį gali sukelti ir skatinti užmigimą ne tik augalinės žaliavos, bet ir iš jų išskirti veiklūs junginiai (valepotriatai, seskviterpenai, eterinis aliejus).
Valepotriatai (valtratas, acetovaltratas, dihidrovaltratas) sukelia raminamąjį poveikį, todėl valerijonų ekstraktas mažina motorinį aktyvumą. Iš valepotriatų stipriausią raminamąjį ir motorinį aktyvumą mažinantį poveikį sukelia valerenalis ir valereno rūgštis bei valerijonų šaknų eterinis aliejus. Minėtą poveikį sukelia 50 mg/kg kūno svorio valerenalio dozė.
Tyrimų su gyvūnais metu valerijonų šaknų ekstraktas ilgino heksobarbitalio sukeltą miegą.
Be to, išvardyti valeporiatai skatina gama aminosviesto rūgšties mediatorių sistemos slopinamųjų impulsų perdavimą.
Valerijonų šaknų poveikio klinikinių stebėjimų duomenimis, šio augalo šaknų ekstraktas gerina miego kokybę bei lengvina užmigimą.
Apynių spurgai mažina per didelį psichikos jautrumą bei šalina nemigą. Tokį poveikį sukelia vekliosios eterinio aliejaus medžiagos, ypač metilbuten-1-olis, kuris, be to, susidaro organizme iš apyniuose esančių kartumynų.
Melisos aliejaus sudėtyje esantys terpino alkoholiai (citronealis, citralis, linaolis) tyrimų su gyvūnais duomenimis, sukelia raminamąjį poveikį ir šalina spazmus.
Naujų tyrimų metu patvirtinta, kad melisų lapų sausas ekstraktas sukelia raminamąjį poveikį ir lengvina užmigimą.
Klinikinių tyrimų metu nustatyta, kad raminamosios tabletės lengvina užmigimą ir gerina miego kokybę.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Duomenų apie žaliavų ir preparato farmakokinetiką nepateikta.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Valeranono ūminis toksinis poveikis pelėms yra 460 - 3160 mg/kg kūno svorio, žiurkėms - 1000 - 3160 mg/kg kūno svorio. Abiejų rūšių gyvūnams LD50 yra maždaug 3160 mg/kg kūno svorio. Toksinis valepotriatų ir eterinio aliejaus poveikis neištirtas. Ankstesnės informacijos apie apynių spurgų estrogeninį poveikį nepatvirtino vėlesnių tyrimų duomenys.
Kelių tyrimų metu nustatyta, kad išgryninta vandeninė ekstrakto frakcija šiek tiek sumažina pelių kiaušidžių svorį. Šis preparatas gali mažinti kiaušidžių jautrumą gonadotropinams.


6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Bulvių krakmolas
Koloidinis silicio dioksidas

6.2 Nesuderinamumas

Nepastebėta

6.3 Tinkamumo laikas

2 metai

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

6.5 Pakuotė ir jos turinys

Polietileno ir polipropileno buteliukas, kuriame yra 60 tablečių. Stiklo ir polipropileno buteliukas, kuriame yra 20 tablečių.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Specialių reikalavimų nėra.


7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Pharmaceutical Laboratory LABOFARM
83-200 Starogard Gdański
ul. Lubichowska 176B
Lenkija


8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

2000/7152/11


9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO DATA

2000-12-29


10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2009-11-25


Naujausia vaistinio preparato charakteristikų santraukos redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/


II PRIEDAS

RINKODAROS SĄLYGOS

A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

B. RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS


A. GAMYBOS LICENCIJOS TURĖTOJAS, ATSAKINGAS UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ

Gamintojo, atsakingo už serijų išleidimą, pavadinimas ir adresas

Pharmaceutical Laboratory LABOFARM
83-200 Starogard Gdański,
ul. Lubichowska 176B, Lenkija


B. RINKODAROS TEISĖS SĄLYGOS

• TIEKIMO IR VARTOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, TAIKOMI RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJUI

Nereceptinis vaistinis preparatas
III PRIEDAS

ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS
A. ŽENKLINIMAS


INFORMACIJA ANT VIDINĖS PAKUOTĖS

Buteliuko etiketė

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
Valeradix Anti-Stress Tablets tabletės


2. VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS IR JŲ KIEKIAI

Kiekvienoje tabletėje yra 170 mg valerijonų šaknų (Valerianae radix), 50 mg apynių spurgų (Lupuli flos), 50 mg melisų lapų (Melissae folium), 50 mg sukatžolių žolės (Leonuri herba).
Tabletėje yra ne mažiau kaip 0,15 mg valereno rūgšties.


3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Pagalbinės medžiagos: koloidinis silicio dioksidas, bulvių krakmolas.


4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE

20 tablečių
60 tablečių


5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS

Vartoti per burną.
Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį.


6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE IR NEPASTEBIMOJE VIETOJE

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.


7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA)


8. TINKAMUMO LAIKAS

Tinka iki


9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.


10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA)


11. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Pharmaceutical Laboratory LABOFARM
83-200 Starogard Gdański
ul. Lubichowska 176B
Lenkija


12. RINKODAROS PAŽYMĖJIMO NUMERIS

2000/7152/11


13. SERIJOS NUMERIS

Serija


14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA

Nereceptinis vaistinis preparatas.


15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA

Suaugusiesiems: gerti po 2 tabletes 3 kartus per dieną.
Pagyvenusiems pacientams dozės koreguoti nereikia.
Vaikams: gerti po 1 tabletę 2 kartus per dieną.
B. PAKUOTĖS LAPELIS

PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Valeradix Anti-Stress Tablets tabletės
Valerijonų šaknys, apynių spurgai, melisų lapai, sukatžolių žolė

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.
Valeradix Anti-Stress Tablets galima įsigyti be recepto, tačiau jį reikia vartoti tiksliai, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.
- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
- Jeigu simptomai pasunkėjo arba nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją.
- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.


Lapelio turinys
1. Kas yra Valeradix Anti-Stress Tablets ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Valeradix Anti-Stress Tablets
3. Kaip vartoti Valeradix Anti-Stress Tablets
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Valeradix Anti-Stress Tablets
6. Kita informacija


1. KAS YRA VALERADIX ANTI-STRESS TABLETS IR KAM JIS VARTOJAMAS

Vaisto veikliosios medžiagos ramina nervų sistemą, palengvina užmigimą, mažina psichinę įtampą, normalizuoja vegetacines funkcijas.
Indikacijos: baimė, per didelės nervinės įtampos sukeltas vegetacinės nervų sistemos, miego, kraujagyslių tonuso reguliacijos sutrikimas, padidėjęs motorinis aktyvumas.


2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT VALERADIX ANTI-STRESS TABLETS

Valeradix Anti-Stress Tablets vartoti negalima
- jeigu yra alergija (padidėjęs jautrumas) veikliajai arba bet kuriai pagalbinei Valeradix Anti-Stress Tablets medžiagai.

Specialių atsargumo priemonių reikia
Medikamentas priklausomybės vaistams nesukelia. Ar galima vaistą vartoti pacientams, kurių jautrumas terpenams padidėjęs, reikia pasiklausti gydytojo.

Kitų vaistų vartojimas
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.
Literatūros duomenimis valerijono ir apynių preparatai gali stiprinti kitų raminančiai ir migdančiai veikiančių vaistų poveikį. Nurodoma, jog valerijono šaknies preparatai veikia kaip CYP3A4 fermentų sistemos inhibitoriai, todėl gali įtakoti kitų kartu vartojamų vaistų metabolizmą.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis
Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.
Nėščioms moterims ir žindyvėms vaisto vartoti nepatariama. Jei vartoti būtina, reikia pasitarti su gydytoju.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Kadangi preparatas skatina užmigimą, jo nepatariama gerti naktį vairuojantiems transportą bei pavargusiems pacientams.


3. KAIP VARTOTI VALERADIX ANTI-STRESS TABLETS

Valeradix Anti-Stress Tablets visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
Suaugusiesiems reikia gerti po 2 tabletes 3 kartus per dieną. Pagyvenusiems pacientams dozės koreguoti nereikia.
Vaikams reikia gerti po 1 tabletę 2 kartus per dieną.

Pavartojus per didelę Valeradix Anti-Stress Tablets dozę
Perdozavus gali pasireikšti mieguistumas ir sumažėti gebėjimas vairuoti transportą. Perdozavimo atveju patariama sukelti vėmimą ir gerti aktyvuotos anglies.


4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Valeradix Anti-Stress Tablets, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Terpinenams jautrius pacientus gali varginti alerginė reakcija.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.


5. KAIP LAIKYTI VALERADIX ANTI-STRESS TABLETS

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Ant buteliuko po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Valeradix Anti Stress Tablets vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Vaistų negalima išpilti į kanalizaciją arba išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Kaip tvarkyti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.


6. KITA INFORMACIJA

Valeradix Anti-Stress Tablets sudėtis

- Veikliosios medžiagos yra valerijonų šaknys (Valerianae radix) - 170 mg, apynių spurgai (Lupuli flos) - 50 mg, melisų lapai (Melissae folium) - 50 mg, sukatžolių žolė (Leonuri herba) - 50 mg.
- Pagalbinės medžiagos yra koloidinis silicio dioksidas ir bulvių krakmolas.
Vienoje tabletėje yra ne mažiau kaip 0,15 mg valereno rūgšties.

Valeradix Anti-Stress Tablets išvaizda ir kiekis pakuotėje

Stiklo buteliukas arba polipropileno buteliukas, kuriame yra 20 tablečių.
Polietileno ir polipropileno buteliukas, kuriame yra 60 tablečių.


Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Pharmaceutical Laboratory LABOFARM
83-200 Starogard Gdański
ul. Lubichowska 176B, Lenkija


Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

UAB „Limedika“
Gedimino g. 13
LT-44318 Kaunas
Tel. +370 37 32 02 02


Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2009-11-25


Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/

 

APKLAUSA/ KONKURSAS
Klausimas:
Ar Jus veikia mėnulio pilnatis?
Atsakymai:
Taip, sunkiau užmigti
Taip, aplinkinių elgesys tampa keistas
Manęs neveikia
Rezultatai
 
2009 © Infomed.lt Visos teisės saugomos įstatymo. Kontaktai | Reklama
HexaPortal v1.7